Hét vakevent voor oppervlaktetechnologie

13 t/m 15 november 2018 Brabanthallen 's-Hertogenbosch

Inschrijving ION Borghardt Award geopend

Op 11 april is tijdens de ION Dag voor de Ondernemer, de inschrijving voor de innovatieprijs van de oppervlakte behandelende branche, de ION Borghardt Award 2018, geopend. Alle bedrijven en studenten die innovaties in het domein oppervlakte technologie voor het voetlicht willen brengen, kunnen zich inschrijven. Zie voor de informatie en inschrijfformulier de website.

Op 11 april werd het te winnen kunstwerk van Patrick Visser door de kunstenaar zelf onthuld (zie foto). Het kunstwerk laat een roofvogel (uil) zien die geen oppervlaktebehandeling heeft gehad. De naam van de uil is Corrosie. De in de voet verwerkte materialen zijn diverse substraten die wel een oppervlaktebehandeling hebben ondergaan. Zonder een goede oppervlaktebehandeling zouden ze een prooi worden van Corrosie. Voor de beste studenteninzending is een geldprijs van €500 beschikbaar.

De voorzitter van de Stichting Borghardt Fonds, dr.ir. Hans van de Weijde heeft ook de jury voorgesteld. De juryleden ION Borghardt Award 2018 zijn:

Juryleden ION Borghardt Award 2018

Juryvoorzitter: prof.dr.ir. Arjan Mol
Hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie aan de Faculteit Mechanical, Maritime and Materials Engineering (3mE) van de afdeling Materials Science and Engineering (MSE) van de TU Delft.
LinkedIn profiel

Jurylid: ing. Carolien Nieuwland
Projectleider bij Rijkswaterstaat Steunpunt Conserveringskennis.
LinkedIn profiel

Jurylid: dr. Ann Brash
Hoofd Technologie bij Tata Steel Colors.
LinkedIn profiel

De inschrijving sluit op vrijdag 7 september. De genomineerden worden op 19 oktober bekendgemaakt. De bekendmaking van de winnaar(s) en de prijsuitreiking is op dinsdag 13 november 2018 tijdens de openingsceremonie van de WOT2018 te ’s-Hertogenbosch.

De SURFACE Campus wordt vergroot

De voorbereidingen voor de WOT2018 zijn in volle gang en de animo om deel te nemen is groot. Om aan de wensen van de deelnemers tegemoet te komen is de beschikbare eventvloer, de SURFACE Campus vergroot. Hal 3 van de Brabanthallen is toegevoegd. Hiermee kan het Benelux evenement verder groeien, en zal dus fors groter zijn dan de vorige editie. Tevens komt er een extra themaplein. Het extra plein zal aandacht besteden aan coatings op composieten.

Het congresprogramma is al voor een belangrijk deel ingevuld. De komende weken zullen we steeds een aantal thema’s aan u voorstellen. Een aantal WerkGroepen zullen tijdens de WOT2018 hun resultaten met de bezoekers delen, en ook de Updatemiddag van de kwaliteitslabels Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod is vrij toegankelijk voor geïnteresseerden. Tevens zullen een aantal noviteiten worden geïntroduceerd tijdens de WOT2018 en zal er weel veel kennis opgedaan kunnen worden op het gebied van wet- en regelgeving, veiligheid en technologieën die de komende 5 jaar relevant zijn. Vanaf medio september 2018 zal het volledige programma worden vrijgegeven in een Netwerkapp. Hiermee kunt u dan uw eigen programma samenstellen.

Benieuwd geworden?

Bekijk de website