Hét vakevent voor oppervlaktetechnologie

13 t/m 15 november 2018 Brabanthallen 's-Hertogenbosch

Betrokken brancheorganisaties, opleidingsinstellingen en kennisinstituten / update van 10 april

Voor een actueel overzicht verwijzen wij u naar de ION website.

 • Bij het WOT en het congres zijn de volgende brancheorganisaties betrokken:

  • Aluminium Centrum (AC)
  • ​Automotive NL
  • Composites NL
  • European Committee Surface Technology (CETS)
  • Federatie Dunne Plaat (FDP)
  • FPT VIMAG (De brancheorganisatie voor de productie technologie)
  • Hygenic Design Network (HDN)
  • Koninklijke Metaalunie
  • Nederlands Kleuren Centrum (NKC)
  • Onderhoud NL
  • Ondernemend Nederland (ONL)
  • Qual.ION (Qualicoat, Qualisteelcoat, Qualanod)
  • Rai Carroserie NL
  • Staal Federatie (SF)
  • Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION)
  • Vereniging Isolatie Bedrijven (VIB)
  • Vereniging Metalen Ramen & Gevelelementen (VMRG)
  • Vereniging Oppervlaktebehandeling Materialen België (VOM België)
 • Verder zijn de volgende opleidingsinstellingen en kennisinstituten betrokken:

  • Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
  • Hogeschool Windesheim
  • Institut für Oberflächentechnik (IFO)
  • Kennis Platform Oppervlakte Technologie (KPOT)
  • Materials Innovation Institute (M2i)
  • Mikrocentrum (MCNL)
  • Nederlandse Norm (NEN)
  • Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Centrum (NLR)
  • Onderzoeks Centrum voor de Aanwending van Staal (OCAS)
  • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
  • Sirris (Collectief centrum voor de Belgische technologische industrie – Coatings)
  • Technische Universiteit Delft (TUD)
  • Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
  • Université Paris Saclay
  • 5xbeter (samenwerking tussen vijf partijen: Koninklijke Metaalunie, FME, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie).
  • Inspectie SZW
  • Ministerie BuZa (Permanente Vertegenwoordiging Brussel)
  • Ministerie EZK
  • Ministerie I&W
  • Ministerie SZW
  • Reach/CLP Helpdesk
  • Rijkswaterstaat
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland