Thé trade show for Surface Technology

13 - 15 November 2018 Brabanthallen 's-Hertogenbosch

Participating associations, educational institutions and knowledge institutes / updated 10 April

For an actual overview, please visit the ION website.

 • The WOT and the congress sees many participants, such as the following associations:

  • Aluminium Centrum (AC)

  • ​Automotive NL

  • Composites NL

  • European Committee Surface Technology (CETS)

  • Federatie Dunne Plaat (FDP)

  • FPT VIMAG (De brancheorganisatie voor de productie technologie)

  • Hygenic Design Network (HDN)

  • Koninklijke Metaalunie

  • Nederlands Kleuren Centrum (NKC)

  • Onderhoud NL

  • Ondernemend Nederland (ONL)

  • Qual.ION (Qualicoat, Qualisteelcoat, Qualanod)

  • Rai Carroserie NL

  • Staal Federatie (SF)

  • Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION)

  • Vereniging Isolatie Bedrijven (VIB)

  • Vereniging Metalen Ramen & Gevelelementen (VMRG)

  • Vereniging Oppervlaktebehandeling Materialen België (VOM België)

  • Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

  • Hogeschool Windesheim

  • Institut für Oberflächentechnik (IFO)

  • Kennis Platform Oppervlakte Technologie (KPOT)

  • Materials Innovation Institute (M2i)

  • Mikrocentrum (MCNL)

  • Nederlandse Norm (NEN)

  • Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Centrum (NLR)

  • Onderzoeks Centrum voor de Aanwending van Staal (OCAS)

  • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

  • Sirris (Collectief centrum voor de Belgische technologische industrie – Coatings)

  • Technische Universiteit Delft (TUD)

  • Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

  • Université Paris Saclay

  • 5xbeter (participation between 5 parties: Koninklijke Metaalunie, FME, FNV Metaal, CNV Vakmensen and De Unie).

  • Inspectie SZW

  • Ministerie BuZa (Permanente Vertegenwoordiging Brussel)

  • Ministerie EZK

  • Ministerie I&W

  • Ministerie SZW

  • Reach/CLP Helpdesk

  • Rijkswaterstaat

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland